English flag English Version


UndervisningMellemrum


Lone Reippurt har undervist igennem mange år dels som kommunikations- og talelærer og dels som drama- og sanglærer. Med sine mange uddannelser, kvalifikationer og erfaringer er det en bred skarer af elever, som har haft glæde af en tværfaglig undervisning, hvor man lærer at bruge sit potentiale i enhver kommunikationssituation. Der arbejdes bredt med stemmebrug, talefejl, kropsholdning, udtryk, dialog med tilhørerne og kropssprog. Hvert undervisningsforløb er tilrettelagt helt individuelt.
Lone Reippurt har i en årrække tidligere undervist på Københavns Kommunes Aftenskoles Teaterskole som dramalærer. Indenfor folkeoplysning var Lone Reippurt den første som tog initiativet til og begyndte individuel stemme- og taleundervisning. Elever kunne tilmelde sig et semesterkusus, hvor de alle fik eneundervisning en gang om ugen.
Firmaer har siden haft Lone Reippurt ansat som kommunnikationsvejleder, hvor medarbejder-coaching er en vigtig del af medarbejder udviklingen.
Også politikere, ingeniører, præster, advokater, undervisere, læger og mange flere har haft glæde af Lone Reippurts brede både praktiske og teoretiske undervisning.

Mellemrum