English flag English Version


Cand.Mag. / Cand.Phil.Mellemrum


Lone Reippurt er både exam. art. og cand. phil. i retorik fra Københavns Universitet og yderligere har hun suppleret sin uddannelse med en cand.mag. ligeledes fra Københavns Universitet og IT-Universitet København.

I uddannelsesforløbet som cand.mag. har Lone Reippurt taget flere akademiske grader indenfor kunst og kulturvidenskab, komparative kulturstudier og kandidat uddannelsen på informationsteknologi, digitale medier, formidling og design:

  • Interaktivitet på museer - Museumsudstillingens brugbarhed for forskellige målgrupper i museumsformidlingen- Interaktive installationer - Kunsthistorie.
  • A Culture of Play - Interaktive spil i vor mediekultur - betydningen og holdningen til spil - Kunst og Kulturformidling.
  • Nationernes kulturarv i antropologisk belysning - Institut for Tværkulturelle og Regionalestudier - Sprog, Religion og Samfund - det at ville fortælle en historie eller det at ville fortælle nogle af museums genstandenes historie- databaser til bevaring af genstandenes historier.
  • Digitale medier, formidling og design - Brugervenlighed på Internettet - Brugergrupper og målgrupper -Usability - E-bøgers brugbarhed og udvikling - IT Universitetet.


Indenfor Exam. art. og cand. phil. i retorik har Lone Reippurt følgende akademiske opgaver:

  • Skrivepædagogisk undervisningspraktik gennemført over 2 semestre for FOF Lyngby/Søllerød. På opfordring fra Lone Reippurt gennemførtes for første gang indenfor folkeoplysning ene-undervisning i skriftlig formidling. I alt ca. 15-20 elever modtog i denne periode ugentlige ene-lektioner. - Undervisningsresultaterne samledes i en skrivepædagogisk undervisningsrapport om praktisk processtyret skriveundervisning.
  • Fremlæggelser,- skriftligt og mundtligt- af egne undersøgelser med statistisk materiale i en rapport. Her påvisning og vurdering af målinger med elektrisk Bio-Feed-Back af den dybe vejrtræknings indvirkning på muskeltonus respektiv muskelafspænding.
  • I.P.Jacobsen "Fru Marie Grubbe - Interieurer fra det syttende Aarhundrede" - skriftlig og mundtlig fremlæggelse 60 min.-
  • Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - skriftligt og mundtligt fremlæggelse 60 min.-
  • Praktikophold i advokatpraksis, - hvor den praktisk juridiske skriftlige udformning af breve danner grundlag for en sammenligning med den teoretisk retoriske brevskrivning og den formelle juridiske brevstil.
  • Specialeafhandling "Findes der en fynsk sprogtone i nogle af H.C.Andersens eventyr og historier?" med referencer til en række teoretiske skrifter, hentet fra et bredt område bl.a. litteraturforskning, lingvistik, dialektologi og hjerneforskning, samt fra en række kilder om den fynske sprogtones betydningsindhold og den fynske folkekarakter.

Mellemrum